Serwery

Oferta instalacji, konfiguracji serwerów i ich administracja

Instalacja

Instalacja i konfiguracja serwerów, w tym oprogramowanie i usługi, aby zapewnić ich optymalne działanie.

Aktualizacje

Aktualizację i utrzymanie oprogramowania serwerów, aby zapewnić bezpieczeństwo i poprawić wydajność.

Monitorowanie

Monitorowanie stanu serwerów i ich wydajności, aby zapewnić ciągłość działania i uniknąć przestojów.

Zabezpieczanie

Tworzenie i przestrzeganie procedur zabezpieczających i kopii zapasowych, aby zapewnić ochronę danych.

Administracja

Zarządzanie i utrzymanie sieci serwerów, aby zapewnić ich prawidłowe działanie, wydajność i bezpieczeństwo. Jest to ważne, aby zapewnić ciągłość działania aplikacji i usług oraz ochronę danych w całej infrastrukturze.

Wsparcie

Dostępność dedykowanego zespołu wsparcia, który pomoże Ci w rozwiązywaniu problemów i dostarczaniu rozwiązań.